środa, 11 lipca 2018

Gry decyzyjne cz. 2


Dziś prezentujemy gościnny wpis autorstwa Igora Widawskiego, prezentujący grę decyzyjną jego autorstwa "Masterpiece". Więcej o grze, można przeczytać na JEJ STRONIE na Facebooku.

Masterpiece to całodniowa gra symulacyjna o sztuce zarządzaniu projektami. Uczestnicy wcielają się w zespół projektowy, który ma do zrealizowania wieloetapowe, złożone przedsięwzięcie – wybudowanie największej Galerii Sztuki w tej części świata.

Aby to zrobić gracze zmierzą się z rozmaitymi wyzwaniami. Podczas gry będą: definiować cele, określać strukturę projektu, zarządzać ryzykiem, zarządzać zasobami, , zarządzać zadaniami i komunikacją w zespole, przydzielać odpowiedzialności i monitorować postępy.

Ze względu na eksperymentalny charakter całej Galerii uczestnicy mogą podejść do zadania zarówno w wariancie Agile („zwinne” zarządzanie projektami) jak i Waterfall (klasyczne podejście kaskadowe).
Masterpiece to bez wątpienia gra decyzyjna, w której – podobnie jak w realnych projektach – mamy do czynienia z wieloma, wzajemnie zależnymi i równolegle podejmowanymi decyzjami.


Z punktu widzenia kategorii wymienionych w poprzednim wpisie, Masterpiece jak ogra decyzyjna posiada następującą mechanikę:

  • Prezentacja problemu decyzyjnego: gracze są członkami jednego zespołu projektowego i ich zadaniem jest zaplanowanie i wdrożenie przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu Galerii Sztuki zgodnie z przekazanym zleceniem i specyfikacją projektu.
  • Lista opcji i parametrów decyzji: w każdej rundzie uczestnicy mogą wybrać jeden lub więcej obszarów, którymi się zajmą, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem i neutralizowanie zagrożeń, pozyskiwanie określonych zasobów, budowa wybranych etapów Galerii.
  • Ograniczenia decyzji: ze względu na ograniczone zasoby każdy z uczestników w danej rundzie może poświęcić swój czas tylko na niektóre aspekty projektu. Z tego względu gracze muszą ze sobą współpracować i tak zaplanować podział zadań, aby osiągnąć wyznaczone cele w ograniczonym czasie. Ponadto na każdą rundę jest przewidziany określony limit czasowy (zwykle od 12 – 20 minut), co stwarza dodatkową presję i oddaje realia pracy w projekcie
  • Organizacja procesu decyzyjnego: każda runda składa się z trzech części. W pierwszej uczestnicy wspólnie dyskutują nad strategią i planują działania. W drugiej części każdy gracz indywidualnie podejmuje decyzje. W trzeciej części decyzje zostają rozpatrzone i pojawiają się określone efekty (np. pozyskanie dodatkowych zasobów, ukończenie budowy, itp.)
  • Mechanizmy oceny rozwiązania: gra Masterpiece jest w tym zakresie niezwykle rozbudowana. Jednym z elementów omówienia podczas warsztatu jest temat odróżniania w projekcie celów pośrednich od celów ostatecznych i ma to swój wyraz również na poziomie mechaniki gry. Każda decyzja graczy przekłada się pośrednio na realizację ostatecznego celu – ukończenie Galerii Sztuki. Zarówno bezpośrednie budowanie poszczególnych etapów  jak i pośrednie pozyskiwanie zasobów i neutralizowanie zagrożeń jest potrzebne do ostatecznego osiągnięcia celu. Jednocześnie każda decyzja – niezależnie od tego na ile wspomaga realizację tego celu – przynosi pewne indywidualne korzyści dla gracza, który je podejmuje. Czasami te dwa wymiary – indywidualny i zespołowy – są ze sobą w konflikcie, ale wychwycenie tego wymaga szczególnej uważności ze względu na duże nagromadzenie różnych cząstkowych decyzji. W podsumowaniu sprawdzany jest stopień realizacji celu projektu oraz zyski indywidualne każdego gracza. W przypadku nieosiągnięcia celu każdy uczestnik traci znaczną część swoich wypłat indywidualnych.
Podsumowując można powiedzieć, że gra symulacyjna Masterpiece opowiada o zarządzaniu projektami poprzez pryzmat rozmaitych procesów i decyzji. Trójkąt projektu, składający się z trzech boków – zakresu, kosztu i czasu – został tutaj przetłumaczony na język wymagań, zasobów i ograniczonych mocy decyzyjnych w każdej rundzie. Zastosowanie takiej struktury umożliwia zobrazowanie realnych wyzwań, a jednocześnie podnosi walor edukacyjny całego narzędzia, bo pozwala uczestnikom na zidentyfikowanie kluczowych elementów sprawnego procesu zarządzania projektami. 

W kolejnej części wpisu  zaprezentujemy grę decyzyjną "Spółdzielcy", opracowaną przez nasz zespół dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.