poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Zaproszenie na grę "City Hall 2.0"

W dniu 15 kwietnia będziemy mieli przyjemność prowadzić grę edukacyjną "City Hall 2.0", skierowaną do mieszkańców Płocka w różnym wieku.

Celem gry jest zapoznanie uczestników z problematyką rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz jej zrównoważonym rozwojem, uwzględniającym potrzeby mieszkańców, turystów oraz biznesu. W trakcie rozgrywki uczestnicy podzieleni zostaną na zespoły zarządzające jednym z pięciu obszarów miasta:
 • Obszar 1 - "Ulica Tumska";
 • Obszar 2 - "Plac Obrońców Warszawy";
 • Obszar 3 - "Park na Górkach";
 • Obszar 4 - "Nabrzeże";
 • Obszar 5 - "Starówka";

Każda z tych stref opisana jest w grze na interaktywnej mapie za pomocą informacji o:
 • Znajdujących się w nich obiektach będących w gestii miasta;
 • Problemach związanych z czynnikami społecznymi, dostępną infrastrukturą i jej stanem technicznym;
 • 5 parametrach obrazujących kluczowe zmienne używane w urbanistyce do opisu przestrzeni miejskiej:
  • Stan techniczny infrastruktury;
  • Dostępność terenów rekreacyjnych;
  • Dostępność usług publicznych;
  • Dostępność usług komercyjnych;
  • Atrakcyjność turystyczna;

Uczestnicy dostaną informację o posiadanym budżecie oraz kosztach dostępnych działań rewitalizacyjnych (sprzątanie, remonty, montaż elementów infrastruktury, działania animacyjne i społeczne), a także inwestycji (tereny zielone, budynki użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne). W toku dwóch rund decyzyjnych zespoły złożone z mieszkańców będą podejmować decyzje prowadzące do poprawy sytuacji w poszczególnych dzielnicach, zaś mechanizm gry pozwoli na wskazanie i wyróżnienie najlepszych strategii rewitalizacji i inwestycji, które doprowadzą do poprawy sytuacji i rozwiązania problemów trapiących obszary objęte grą.
 
Gra rozegrana zostanie w piątek 15 kwietnia w godzinach 10.00 – 14.00 w sali Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku (ul. Tumska 9). Jedna rozgrywka trwa ok. 40 minut i składa się z dwóch rund decyzyjnych po 20 minut. W związku z ograniczoną, w ten sposób liczbą miejsc oraz koniecznością przygotowania harmonogramu rozgrywki, możliwe jest zgłaszanie uczestnictwa do 12 kwietnia 2016, do godziny 14.00, drogą elektroniczną pod adres cezary.supel@plock.eu. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.

Gra realizowana jest na zaproszenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przez zespół projektu Coniuncta pod kierownictwem prof. Roberta Olszewskiego przy wsparciu technicznym firmy InteliGames.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza