wtorek, 19 września 2017

Gry szkoleniowe - jak to działa? (4) - omawianie wyników gry cz.2

Image courtesy of jscreationzs
at FreeDigitalPhotos.net
Dziś druga część wpisu o omawianiu wyników gry szkoleniowej, tym razem poświęcona przekładaniu obserwacji z gry na realia biznesowe uczestników.

Poza rzadkimi sytuacjami, kiedy uczestnicy pracują na grze lub symulacji o wysokim poziomie realizmu, zaprojektowanej od początku do końca dla swojej branży lub (co nawet rzadsze) konkretnie dla swojej firmy, praktyczne wykorzystanie wniosków z gry wymaga od trenera nieco wysiłku.

Kluczową funkcją omówienia jest pomoc w powiązaniu doświadczenia z gry z konkretnymi decyzjami czy zachowaniami jakie podejmują uczestnicy w swojej pracy zawodowej. W tym celu trener na etapie przygotowania powinien skupić się na następujących elementach mechaniki gry:
  • Decyzjach graczy
  • Procesach widocznych w grze
  • Optymalnych strategiach działania premiowanych w grze
  • Rolach i zakresach obowiązków jakie przyjmują na siebie gracze
  • Dynamice relacji grupowych w zespołach podczas gry
  • Wskaźnikach, sposobach raportowania
Wszystkie te kwestie należy przemyśleć pod kątem tego, czy mogą one być potraktowane jako metafora pracy w firmie i czy wnioski z obserwacji tych obszarów dają uczestnikom użyteczne wskazówki, dotyczące optymalizacji własnego funkcjonowania w miejscu pracy lub innym obszarze, którego dotyczy szkolenie z grą. Jeśli tak, to każdy z potencjalnie użytecznych obszarów powinien zostać poddany refleksji podczas dyskusji z grupą. Co ważne, omówienie to jest konieczne nawet w przypadku bardzo oczywistych i mocno zapadających w pamięć doświadczeń, których dostarczają lepiej zaprojektowane gry szkoleniowe. Etap refleksyjnej obserwacji i konceptualizacji wniosków pomaga w każdej sytuacji upewnić się, że wszyscy uczestnicy w podobny sposób wyciągnęli z gry pożądane wnioski i lepiej zapamiętali najbardziej użyteczne elementy rozgrywki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz