poniedziałek, 28 października 2013

Poligon dla projektanta

"Challenges for Game Designers" to jedna z niewielu publikacji poświęconych uniwersalnym kompetencjom jakich potrzebuje każdy projektant atrakcyjnych i innowacyjnych gier. Brenda Brathwaite i Ian Schreiber, autorzy tej książki, to weterani projektowania gier wideo, planszowych i szkoleniowych, a także wykładowcy uczący projektowania gier, którzy postanowili stworzyć uniwersalną ramę do szkolenia projektantów gier.

W swojej książce dwójka amerykańskich autorów proponuje zestaw praktycznych ćwiczeń i przystępnie zaprezentowane podstawowe elementy wiedzy o różnych obszarach projektowania rozgrywki. Propozycje autorów są o tyle uniwersalne, że dotyczą zagadnień niezależnych od platformy i celu zastosowania konkretnej rozgrywki, takie jak:
 • Podstawowe elementy składowe mechanik gier;
 • Znaczenie czynnika losowego i prawdopodobieństwa dla dynamiki rozgrywki;
 • Tworzenie zagadek i zadań dla graczy;
 • Definicja i praktyczne znaczenie myślenia strategicznego w grze;
 • Balansowanie wpływu zdolności i losowości na wynik gry;
 • Skalowanie mechanizmu gry;
 • Tworzenie sequeli gry;
 • Analiza potrzeb grupy docelowej;
 • Storytelling;
 • Dodawanie/usuwanie dodatkowych graczy;
 • Tworzenie interfejsów;
 • Tworzenie i specyfika gier edukacyjnych.
Każdy rozdział książki składa się z krótkiego odniesienia do aktualnego stanu wiedzy z danego obszaru i doświadczeń autorów, a także, co szczególnie cenne, praktycznych ćwiczeń, które są w zasadzie gotowymi zadaniami do wykorzystania podczas warsztatów lub grup kreatywnych dla projektantów.

"Challenges for Game Designers" to publikacja, którą z czystym sumieniem można polecić każdemu, kogo interesuje projektowanie gier, czy to z perspektywy zawodowej, czy to z czystej ciekawości. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej wszechstronnych i praktycznych książek, które pozwalają na własnej skórze nauczyć się wielu kluczowych elementów dobrego projektowania gier.


środa, 23 października 2013

Podsumowanie letniej edycji praktyk - SWPS cz. 3

Trzecią grą jaka powstała podczas tegorocznej edycji warsztatów z projektowania gier szkoleniowych prowadzonych przez SHTraining dla studentów SWPS była gra "Zgrana Wyspa". Jest to narzędzie skierowane zarówno do uczniów ostatnich lat szkół średnich, jak też do osób dorosłych, rozwijające kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole.

W trakcie rozgrywki w "Zgraną Wyspę" uczestnicy wcielają się w rozbitków, którzy próbują przetrwać na bezludnej wyspie, a następnie zbudować statek, który umożliwi im ucieczkę. W tym celu muszą zbudować schronienie, a także magazyn na zasoby, które posłużą do budowy okrętu. Zbieranie zasobów wymaga od graczy współpracy, podziału pracy i wzajemnego zaufania. Uczestnicy są także premiowani za myślenie o efektywności przyjętego modelu współpracy i ekonomicznym aspekcie swoich działań. Zbieranie zasobów utrudniają klęski żywiołowe, a także potencjalne spory w zespole, do których doprowadzić może nieefektywna komunikacja lub mało wydajny podział ról w zespole. Zwycięstwo w grze możliwe jest po wypłynięciu z wyspy, a w rozgrywce zwycięża zespół, któremu uda się tego dokonać w jak najmniejszej liczbie tur.

Autorem fabuły gry, grafiki oraz modelu formalnego na jakim jest oparta jest Andrzej Kruk, student piątego roku psychologii na SWPS, który wziął udział w tegorocznej edycji stażu.

czwartek, 17 października 2013

Nietypowo o projektowaniu

"Rules of Play", wydana w 2003 roku praca Katie Salen i Erica Zimmermanna, to lektura obowiązkowa dla każdego kto zawodowo zajmuje się projektowaniem gier dowolnego typu - zarówno tych tworzonych dla rozrywki, jak też "serious games". "Reguły gry" są pod wieloma względami pracą przełomową, być może najważniejszą dla naukowego rozumienia gier jako zjawiska i narzędzia od czasu prac Rogera Cailois i Johanna Huizingi. Autorzy podjęli wysiłek skrajnie interdyscyplinarnego spojrzenia na gry, z perspektywy wielu dziedzin nauki oraz teorii, które, dopiero kiedy zestawi się je razem, dają pełen obraz i dobre rozumienie tego, czym właściwie są gry.

Książka ta podzielona jest na cztery główne części, poświęcone różnym aspektom funkcjonowania gier:

 • Część 1: poświęcona jest kluczowym pojęciom i koncepcjom, niezbędnym dla rozumienia gier, takim jak pojęcie systemu, proces projektowania, tworzenie znaczenia w grze czy istniejące definicje gier;
 • Część 2: pokazuje to, w jaki sposób i za pomocą jakich teorii można modelować reguły gier. Autorzy odwołują się tu m. in. do teorii prawdopodobieństwa, teorii informacji, teorii systemów złożonych i emergencji a także do cybernetyki;
 • Część 3: pokazuje to w jaki sposób gra funkcjonuje jako zjawisko psychologiczne i społeczne. Salen i Zimmermann analizuje między innymi pojęcie 'zabawy' a także koncepcje Mihály Csíkszentmihályi'ego dotyczące motywacji i stanu 'przepływu' (flow);
 • Część 4: ostatnie rozdziały książki pokazują znaczenie gier dla kultury, analizując je jako nośnik postaw i idei, a także jako teksty kultury posiadające własną retorykę i estetykę.
"Rules of Play" to praca wyjątkowa, z racji inspirującego stylu obojga autorów i nieszablonowego podejścia do tematu projektowania gier. Jest to też jedna z niewielu uniwersalnych książek o projektowaniu gier, które pokazują całą złożoność tego procesu, a nie traktują go tylko jako kolejnego rodzaju projektów informatycznych. Niestety jest to publikacja trudno dostępna w Polsce (nawet w wyspecjalizowanych księgarniach sprowadzających  zagraniczną literaturę naukową), stąd też najlepszym sposobem na jej zdobycie pozostaje w dalszym ciągu sięgnięcie na strony Amazon.com. Miejmy nadzieję, że jakieś polskie wydawnictwo zdecyduje się w najbliższych latach na przybliżenie tej przełomowej książki polskojęzycznym czytelnikom.

poniedziałek, 14 października 2013

O symulacjach po polsku

Archiwum Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych, to jedno z ciekawszych źródeł wiedzy na temat podstaw modelowania procesów produkcyjnych, przepływów finansowych czy oddziaływania marketingu na rynek. Baza ta zawiera także wiele artykułów poświęconych edukacyjnemu zastosowaniu symulacji i gier szkoleniowych (w biznesie i edukacji wyższej).

Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych jest cyklem konferencji naukowych, organizowanych z przerwami od 1978 roku, początkowo przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, a w późniejszych okresach między innymi przez Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W konferencjach tych uczestniczyło szerokie grono badaczy z obszaru ekonomii, nauk ścisłych, psychologii czy filozofii. Dorobek szkoły stanowiły liczne wydawane drukiem (i dziś nieodmiennie trudno dostępne) monografie, jak też, od 2002, archiwum tekstów dostępnych online. Dostępne w bazie Szkoły artykuły, obejmują między innymi zagadnienia takie jak:
 • Projektowanie gier decyzyjnych;
 • Zastosowania symulacji w edukacji;
 • Symulacje określonych gałęzi gospodarki;
 • Zachowanie i modelowanie systemów dynamicznych;
 • Symulowanie działania produktów finansowych;
 • Historia gier i symulacji edukacyjnych;
 • Modelowanie obszarów działania przedsiębiorstwa (logistyka, finanse, marketing);
 • Modelowanie i optymalizacja procesów zarządczych.

Ważną zasługą badań prezentowanych na forum Szkoły było połączenie rzetelnej, matematycznej wiedzy i badań nad symulacjami z metodologią kierowniczych gier decyzyjnych, przeznaczonych do szkolenia managerów. Pod tym względem materiały SSSG są bardziej podobne do publikacji Winter Simulation Conference niż prac publikowanych przez ABSEL, które skupiają się w większym stopniu na praktycznych aspektach stosowania gier szkoleniowych i ich ogólnej metodologii, a nie konkretnych symulacjach.

Baza publikacji SSSG dostępna jest pod tym adresem.

poniedziałek, 7 października 2013

Futurelab - innowacje edukacyjne

Futurelab to brytyjska organizacja pozarządowa, funkcjonująca od 2001 roku dzięki grantowi na innowacje z brytyjskiego Ministerstwa Edukacji. Instytucja ta zajmuje się badaniami i projektami wdrożeniowymi, skierowanymi na rozwój nowoczesnych, interaktywnych metod edukacyjnych, używanych w ramach klasycznego systemu edukacji, jak też jako jego uzupełnienie. Organizacja powstała, jak piszą o niej jej członkowie, po to aby wykorzystać w pełni potencjał dostępu do mediów elektronicznych i interaktywnych dostępny w Wielkiej Brytanii, w celu wsparcia i uzupełnienia oferty systemu edukacyjnego. Badacze z Futurelab zajmują się między innymi problematyką wykorzystania różnego rodzaju gier (komputerowych, planszowych) i mediów w edukacji szkolnej, a także w innowacyjnych projektach wykraczających poza ramy instytucji edukacyjnych. Futurelab, jako organizacja bardzo mocno skupiona na praktycznym wykorzystaniu gier, publikuje także bardzo ciekawe opracowania i studia przypadków, pokazujące konkretne rozwiązania edukacyjne, w których sięgano po gry. Raporty te pokazują całą złożoność procesu adaptacji klasycznej organizacji edukacyjnej (szkoły, uniwersytetu) do narzędzi, które nie zawsze pasują do utrwalonych w danej instytucji norm i reguł postępowania.

Raporty futurelab są niezwykle ciekawą lekturą, poszerzającą rozumienie tego czym są i czym mogą być gry, a także tego, w jaki sposób nowe media mogą oddziaływać na tradycyjnie definiowany proces edukacji szkolnej. Szczególnie godne polecenia są następujące raporty:Zachęcam do lektury!

czwartek, 3 października 2013

Podsumowanie letniej edycji praktyk - SWPS cz. 2


Drugą grą edukacyjną, jaka powstała w trakcie letnich praktyk, prowadzonych przez SWPS i SHTraining, była "Republika W.", opracowana przez Maję Kurklińską z SWPS. Gra nastawiona jest na nauczanie niemieckiej historii od powstania Cesarstwa Niemieckiego do upadku Republiki Weimarskiej, a także pokazanie uczestnikom, jak działają mechanizmy psychologiczne zjawisk, takich jak autorytaryzm, martyrologia i ekstremizm ideologiczny.

Celem gry jest nie tylko ukazanie graczom wydarzeń historycznych, ale także pokazanie ich społecznego tła, i to za równo z perspektywy jednostki jak i całego społeczeństwa. Wpływ traumatycznych wydarzeń takich jak wojny czy katastrofy, oddziaływanie propagandy czy w końcu wydarzenia z życia jednostki - to wszystko są czynniki, które w "Republice W." mają niebagatelny wpływ na życie społeczne i polityczne rodzącego się narodu.

Gra jest przeznaczona dla czterech osób – w jej trakcie uczestnicy wcielają się w niemieckich obywateli, żyjących w Cesarstwie Niemieckim a potem Republice Weimarskiej w latach 1871 - 1932. Rozgrywka podzielona jest na 9 tur, w trakcie których graczy spotykają różne wydarzenia historyczne – wpływają one na życie ich postaci, a co za tym idzie na ich poglądy polityczne i ideologiczne. Gracze obserwują i starają się kontrolować zmiany w tych poglądach, poznając w ten sposób mechanikę powstawania postaw autorytarnych i ekstremalnych, prowadzących do zjawisk, takich jak faszyzm czy komunizm. Jednocześnie zapoznają się z wydarzeniami i postaciami historycznymi, ważnymi dla okresu, w którym rozgrywa się fabuła gry.

W trakcie gry uczestnicy biorą udział w wyborach, w których oddają głos na tę partię, która w największym stopniu zgadza się z obecnymi poglądami ich postaci. Przed każdymi wyborami wypełniają także mały quiz wiedzy, zachęcający ich do zapamiętywania poznawanych faktów – razem 4 quizy. Celem gry jest nie oddanie głosu – lub oddanie go jak najmniej razy – na NSDAP, a osiągnąć go można poprzez umiejętne manipulowanie kartami zasobów, które łagodzą negatywny wpływ wydarzeń historycznych na naszą postać.

Gra rozpoczyna się od wstępu historycznego, skrótowo omawiającego historię Niemiec od Świętego Cesarstwa Rzymskiego do roku 1871. Końcowe omówienie gry koncentruje się na obserwowanych w trakcie gry mechanizmach psychologicznych oraz na kształtowaniu się Rzeszy Niemieckiej między 1918 a 1932 rokiem. Uczestnicy wraz z trenerem analizują warunki życia ówczesnych obywateli tego kraju oraz łączą je z nabytą wiedzą, aby zrozumieć, czemu w okresach kryzysów gospodarczych i politycznych obserwuje się rozwój ekstremalnych ideologii politycznych, czego przykładem jest powstanie Trzeciej Rzeszy w 1933 roku.

środa, 2 października 2013

Podsumowanie letniej edycji praktyk - SWPS cz. 1

Pod koniec września dobiegła końca pierwsza edycja organizowanych wspólnie przez SWPS i SHTraining praktyk dla studentów zainteresowanych tworzeniem gier edukacyjnych i szkoleniowych. W dwóch turach praktyk wzięło udział sześcioro studentów SWPS, którzy przez 1,5 miesiąca pracowali nad stworzeniem autorskich gier szkoleniowych skierowanych do uczniów liceów (grupa lipcowa) oraz dla osób dorosłych (grupa sierpniowo - wrześniowa). Rezultatem tych prac było sześć gier, które od września 2013 dostępne są w ofercie SHTraining. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować pierwszą ze stworzonych gier - "Jesień Ludów" autorstwa Ani Głowackiej z 5 roku psychologii SWPS.

Gra Jesień Ludów jest edukacyjną grą historyczną obrazującą upadek komunizmu w Europie w końcówce XX wieku. Uczestnicy gry wcielą się w historyków podróżujących wehikułem czasu z przyszłości, którzy przenoszą się na wyprawę badawczą w końcówkę XX wieku, w celu dokładniejszego zbadania klęski komunizmu w latach 1980-1992. Ich zadaniem jest zbudować jak największą sieć informacyjną dla swojej wyprawy i zdobyć jak największą liczbę informacji.  Zwycięzcą w grze zostanie ten z graczy, który zdobędzie najwięcej informacji historycznych, i któremu uda się połączyć je w spójne ciągi przyczynowo-skutkowe. Wydarzenia pokazane w grze obejmują zarówno sam opisywany okres (1980-1992), jak też wydarzenia dawniejsze, konieczne do zrozumienia procesów historycznych stojących za rozwojem systemu komunistycznego.
Uczestnicy mają m. in. okazję poznać genezę powstania "żelaznej kurtyny", role poszczególnych europejskich przywódców czy najważniejsze wydarzenia polityczne powodujące upadek komunizmu w poszczególnych krajach. Dodatkowe punkty wiedzy można zdobyć w grze dzięki quizowi, który jest rozwiązywany na bieżąco przez każdego z uczestników. Gra podzielona jest na dwie części, z czego pierwsza obejmuje okres 1980-1986, a druga 1986-1992. "Jesień ludów" przeznaczona jest dla 4 graczy i jest grą skierowaną do uczestników zajęć dodatkowych z historii, chcących pogłębić wiedzę o okresie historii najnowszej, na który często nie starcza czasu w programie zajęć szkolnych.