środa, 18 lutego 2015

Jak powstaje gra? Cz. 8/2

Długo odkładana, ale w końcu jest - druga część wpisu o elementach gier szkoleniowych. Tym razem różnego rodzaju rekwizyty wspierające efekty edukacyjne, używane głównie w bardziej złożonych grach i symulacjach z elementami biznesowymi.

Podręczniki do gier
Podręczniki uczestnika w grach szkoleniowych spełniają przeważnie jedną lub kilka z podstawowych czterech funkcji dla użytkownika:
  • Pierwszą, podstawową funkcją jest wykorzystanie takiego podręcznika jako przypomnienia o zasadach rozgrywki i schematach działania niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania gry;
  • Drugą możliwą formą wykorzystania takiego materiału jest użycie podręcznika jako nośnika informacji, która jest treścią scenariusza w grze - np. ról negocjacyjnych prezentujących stanowiska i interesy stron;
  • Trzecim rodzajem materiału, który bywa umieszczany w podręcznikach dla graczy, są wszelkiego rodzaju ćwiczenia i narzędzia, które pomagają ustrukturyzować wiedzę wprowadzaną w trakcie szkolenia;
  • Czwartym rodzajem materiałów są różnego rodzaju arkusze czy materiały porządkujące poruszanie się w samej rozgrywce. Mowa tu na przykład o arkuszach do podliczania wyników czy o tabelach np. z rachunkami zysków i strat i z różnymi wskaźnikami ekonomicznymi, które gracze sami wyliczają i wypełniają w podręczniku jako podsumowanie swoich decyzji;

Skróty instrukcji
Kolejnym elementem wykorzystywanym czasami przy konstrukcji gier są skróty instrukcji w formie kart kontrolnych lub handoutów, gwarantujących poprawny przebieg rozgrywki i pełne rozumienie zasad przez uczestników. Jest to rekwizyt szczególnie często używany w grach, które nie mają pełnej pisanej instrukcji ani podręcznika, zamiast tego jako źródło wiedzy o zasadach gry wykorzystując np. tutoriale lub rundy demo prowadzone przez trenera.

Kalkulatory
Wiele gier posługuje się różnego rodzaju formularzami lub aplikacjami, które pomagają liczyć wyniki uzyskane przez graczy. Oczywiście samo wykorzystanie tego typu narzędzi i ich złożoność jest zależne od filozofii projektanta gry, bo w wielu projektach celowo nie tworzy się efektywnych narzędzi, które wyliczają wyniki za graczy. Podejście to bazuje na poglądzie, że uczestnicy tym lepiej uczą się rozumieć procesy i zależności, zwłaszcza zależności biznesowe w przedsiębiorstwie, im więcej samodzielnie będą musieli wykonać praktycznej pracy związanej z obliczeniem wyników biznesowych tego przedsiębiorstwa.


Handouty pomocnicze i dodatkowe zadania
Duża grupa gier wykorzystuje także narzędzia, które pozwalają  na rozwiniecie scenariusza gry o dodatkowe zadania lub wydarzenia. Często zadania takie mają formę mini "gier-w-grze". I tak, zdarza się, że np. proste zadania komunikacyjne czy negocjacyjne są elementami większych scenariuszy np. w symulacjach biznesowych, wprowadzając dodatkowe tematy "miękkie" do takiej gry, ale także uświadamiając uczestnikom powiązania pomiędzy różnymi obszarami działań biznesowych (od stricte decyzyjnych i analitycznych, aż po aspekty społeczne czy komunikacyjne).

W ostatniej części tego wpisu przyjrzymy się ćwiczeniom i innym materiałom wzmacniającym efekty edukacyjne gry.