wtorek, 23 kwietnia 2024

Gra "Osiedle z Klimatem"

Powoli dobiega końca projekt, przy którym miałem okazję pracować przez ostatnie dwa lata. CoAdapt to projekt badawczy realizowany przez konsorcjum czterech uczelni z Polski oraz Norwegii.

Projekt CoAdapt koncentrował się na eksploracji oraz dokumentacji działań społeczności lokalnych w różnych krajach, które aktywnie reagują na zmiany klimatu. Głównym celem prowadzonych badań była analiza możliwości działań, jakie małe lokalne społeczności mogą przedsięwziąć, aby ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych w najbliższej okolicy.

 

W ramach projektu dokumentowane były najlepsze praktyki adaptacji do zmian klimatu w osiedlach mieszkaniowych, a następnie powstała baza danych, prezentująca przykłady optymalnych sposobów dostosowania różnych typów osiedli do zmian klimatycznych, wraz z modelem prezentującym wpływ poszczególnych rozwiązań na takie parametry jak zdolność do sekwestracji CO2 czy magazynowania wody opadowej.

Projekt CoAdapt obejmował także przeprowadzenie warsztatów w sześciu wybranych osiedlach mieszkaniowych w Warszawie, gdzie mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach, w trakcie których wypracowywali rozwiązania, jakie chcieliby wprowadzić w swojej okolicy.

Kluczowym elementem projektu, używanym jako narzędzie podczas warsztatów z mieszkańcami warszawskich osiedli były dwie gry: planszowa i komputerowa. Ich zadaniem było w atrakcyjnej formie przekazywać kluczową wiedzę dotyczącą adaptacji osiedli do zmian klimatycznych wypracowaną przez ekspertów w projekcie, a także tworzyć przestrzeń, w której mieszkańcy osiedli mogli pracować nad rozwiązaniami dla swojej okolicy.

W pierwszym z dwóch wpisów na temat tego projektu chciałbym opisać projekt gry planszowej, którą wspólnie z zespołem projektu miałem okazję opracować jesienią zeszłego roku.

 

Planszowa wersja „Osiedla z Klimatem” to trwająca około półtorej godziny gra planszowa, przystosowana do rozgrywania na prawdziwych mapach. Gra składa się zestawu rekwizytów (kart, żetonów i drewnianych kostek), a rozgrywana jest na planszy, którą tworzy wydruk mapy danego osiedla z aplikacji Open Street Map. Prowadzący przygotowuje mapę do gry, zaznaczając na niej pole specjalne (budynki i duże nawierzchnie).

Rozgrywka w „Osiedle z Klimatem” obejmuje następujące etapy:
  1. Prezentację na temat zagrożeń, jakie zmiany klimatyczne stwarzają na poziomie lokalnym
  2. Omówienie zasad rozgrywki, w tym prezentację rekwizytów
  3. Czas na dyskusję w zespole i wypracowanie decyzji
  4. Podliczenie punktacji i dyskusję o konsekwencjach środowiskowych wprowadzonych zmian
  5. Podsumowanie i końcową punktację z rozgrywki

Gra w tej wersji wykorzystana została podczas łącznie dwunastu warsztatów na sześciu warszawskich osiedlach, w trakcie których posłużyła do stworzenia i oceny planu mikro zmian w skali osiedla, które mogą poprawić jego funkcjonowanie w sytuacji zmiany klimatu.

Gra uzyskała bardzo dobre oceny od uczestników warsztatów, a szczególnie dobrze przyjęta została mechanika końcowego punktowania rozgrywki. Zamiast klasycznego podliczenia punktów, wykorzystuje ona jako podsumowanie trzy wydarzenia fabularne (deszcz nawalny, suszę i falę upałów). W zależności od tego jak dobrze gracze przygotowali swoje osiedle na każde z tych wydarzeń, otrzymują oni końcowe wyróżnienia, zależne od poziomu odporności ich osiedla na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Dużą zaletą gry w „Osiedle z Klimatem” jest także fakt, że uczestnicy pracują na mapie swojego własnego osiedla, dopasowując podejmowane w grze decyzje do specyfiki swojej okolicy i występujących w niej problemów z infrastrukturą.