wtorek, 10 listopada 2015

Design Thinking Evening and Night - relacja

Fot. Jarek Niekrasz
W ostatni piątek mieliśmy przyjemność wziąć udział w podsumowaniu warszawskiej edycji Design Thinking Week, organizowanym jako Design Thinking Evening and Night przez Politechnikę Warszawską.

Razem z zespołem projektu badawczego Coniuncta, którego mamy przyjemność być członkami na zaproszenie prof. Roberta Olszewskiego, zajęliśmy się podczas warszawskiej imprezy tematyką planowania przestrzeni publicznej i kreatywnego myślenia o projektowaniu miasta odpowiadającego na potrzeby mieszkańców.

W ramach projektu w zespole powstają następujące narzędzia:
  • Aplikacja do badania korzystania z przestrzeni publicznej (aktualnie prowadzone są na niej badania dotyczące okolic Pałacu Kultury);
  • Cykle warsztatów poświęcone kreatywnemu planowaniu przestrzennemu zgodnemu z logiką design thinking;
  • Gra, a właściwie rodzinę gier, które badają motywacje mieszkańców i sposoby zwiększania ich zaangażowania w proces planowania przestrzennego.
Podczas piątkowego pokazu mieliśmy okazję sprawdzić pierwszą planszowo - komputerową wersję naszej gry podczas dwudziestu rozgrywek, w których udział wzięło prawie sześćdziesiąt osób. Naszym celem było sprawdzenie na dużej grupie osób tego, czy mechanizmy grywalizacji i zaproponowana przez nas mechanika, połączone ze złożonym i abstrakcyjnym tematem jakim jest planowanie przestrzenne, pozwolą stworzyć zabawę dynamiczną i atrakcyjną, która skłoni do przemyślanych i zgodnych z zasadami zrównoważonego projektowania miast ingerencji w przestrzeń publiczną.
Fot. Jarek Niekrasz
Pierwsza wersja gry City Shaper składa się z:
  • Aplikacji online na centralnym serwerze przeliczającej wyniki;
  • Klienta dla prowadzącego do wprowadzania decyzji graczy;
  • Trzech stron zawierających wyniki dla graczy (bieżącej informacji zwrotnej w grze, tabeli rankingowej i moblilnej tabeli rankingowej);
  • Kodów zespołów umożliwiających zdalne sprawdzanie wyników;
  • Planszy i kompletu rekwizytów do rozegrania gry;
Podczas Design Thinking Evening and Night, która była pierwszym dużym publicznym pokazem naszej gry, reakcje odbiorców były bardzo pozytywne, a część zespołów wracała do gry jeszcze przed zakończeniem imprezy, po to, żeby rozegrać ją ponownie i poprawić swój wynik. Dobra reakcja na stworzony w grze system punktacji i achievementów powiązanych z racjonalnym planowaniem przestrzeni jest dla nas wskazówką, że projekt idzie w dobra stronę. W najbliższym czasie planujemy kolejne publiczne pokazy, a także start prac nad wersją on-line gry, które będziemy tu pewnie także w jakimś zakresie relacjonować.